ביופידבק הוא שיטה המיועדת ללימוד דרכים לשליטה עצמית. המטופל מתחבר למחשב המודד פונקציות פיזיולוגיות שונות הקשורות  למדדים כמו  למשל מתח ולרגיעה כפי שהן באים לידי ביטוי בגוף. המדידה, מעובדת בזמן אמת ומופיעה על צג המחשב בצורת גרף או בצורת תמונות. הגרף או התמונות מבטאים תהליך המתרחש בגוף והמטופל לומד דרכים שונות כיצד לשנות את אותם מדדים שאינם תקינים בדרך ידידותית ובלתי פולשנית. לא מדובר בתהליך טכני והמחשב איננו מטפל בבעיה. מדובר במשולש טיפולי של מטופל, מטפל ומחשב. על המסך מופיעים מדדים פסיכופיזיולוגיים המהווים ביטוי למצבו של המטופל והמטופל לומד בעזרת המחשב להיות מודע לעצמו באמצעות הבנת הקשר בין המחשבה, הרגש והתגובה. כך הוא לומד להשפיע על יחסי הגוף-נפש שלו.

המטפל לומד את המטופל דרך תגובות בלתי מילוליות, ושניהם מתבוננים בתוצר הנפשי של המטופל ודנים בו.

ביופידבק